جمعه 9 آبان 1399
 انتخاب وب سایت

طبق اعلام ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هزینه ثبت نام درششمین مسابقه ملی نانو برای هر نفر دانشجو ،کارمند و یا عضو هیات علمی به صورت آزاد مبلغ 200/000  ریال می باشد که حسب حمایت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک شرکت تمامی دانشجویان ،اعضای هیات علمی و کارمندان این واحد دانشگاهی در مسابقات به صورت رایگان انجام می پذیرد.