جمعه 9 آبان 1399
 انتخاب وب سایت

نشانی دفتر نهاد: اراک- میدان امام خمینی(ره)- بلوار امام خمینی(ره)-کیلومتر3 جاده خمین- شهرک دانشگاهی امیرکبیر

دانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشکده فنی و مهندسی - طبقه دوم -دبیرخانه برگزاری مسابقات

شماره تماس:33412578 -086